Psychosociale Basiskennis

De opleiding PSBK van Tasso Instituut is geaccrediteerd door het Cpion en geregistreerd bij de Stichting Hoger Onderwijs Nederland. Deze opleiding voldoet aan de Plato normen.

CPion

Tasso Instituut stelt zich ten doel cursisten van de opleiding PSBK op interactieve, deskundige en enthousiaste wijze op te leiden voor het erkende diploma PSBK. Cliënten van PSBK gediplomeerden en Cpion geregistreerden komen in aanmerking voor vergoeding van de ziektekostenverzekeraars. Bovendien bevordert, naar onze mening, het doorlopen hebben van dit opleidingstraject, de competentie tot samenwerking van holistisch/complementaire therapeuten met het reguliere werkveld. Dit kan de zorg voor cliënten alleen maar ten goede komen.

De opleiding PSBK wordt in Utrecht gegeven op zaterdagen en bestaat uit 14 lesdagen van 7 ¼ uur, waaronder twee praktijkdagen. De leslocatie bevindt zich op Muurhuizen 104,3811 EL Amersfoort.. Daarnaast zal er veel tijd aan zelfstudie voor les- en tentamenvoorbereiding besteed moeten worden. De docenten, Gerda Vermeer en Claudine Bonnet, beschikken over de voor hun lessen relevante psychosociale en medische kennis en zijn tevens opgeleid als complementair cq. transpersoonlijk therapeut.
De studielast bedraagt 34 EC. Hoeveel tijd je effectief bezig bent met deze studie is lastig aan te geven. De berekening van de studielast is van toepassing op de ‘gemiddelde’ student. In de praktijk zijn er natuurlijk afwijkingen, de een studeert nu eenmaal sneller of langzamer dan de ander.

De tentamens 1 en 2 bestaan uit meerkeuzevragen. Het derde tentamen betreft een integratieve toets met casusgerichte open vragen en duurt 90 minuten.

Tasso Instituut heeft het opleidingsprogramma zodanig opgesteld dat studenten goed voorbereid de tentamens kunnen afleggen. Aan de orde komen de volgende onderwerpen, conform de PLATO eisentabel A. en C.
- Begripskennis (A)
- Diagnostisch proces binnen de geneeskunde (A)
- Reguliere medische en psychosociale behandelwijzen (A)
- Geïntegreerde geneeskunde (A)
- Deelgebieden van psychologie (C)
- Toegepaste en klinische psychologie (C)
- Basisvaardigheden m.b.t. cognitieve gedragstherapie (CGT) (C)
- Ademhalingsstelsel (C)
- Zenuwstelsel/neurologie (C)
- Leren, geheugen, denken en intelligentie (C)
- Genitaal stelsel (C)
- Hormonaal stelsel (C)
- Organisatie van en samenwerken binnen de Nederlandse gezondheidszorg (A)
- Wetgeving en gezondheidsethiek (A)
- Gezondheidsgedrag van mensen (A)
- Contextfactoren van invloed op welbevinden, ziekte en ziektebeleving (A)
- Gespreksvaardigheden (C)
- Therapeutische basisvaardigheden (C)
- Psychopathologie (C)
- Psychiatrische behandeling (C)
- Psychofarmaca en (bij)werkingen (C)
- Gebruik vragenlijsten (C)
- Algemene farmacologie (C)
- Informatievaardigheden (A)
- Grenzen van vakgebied/ eigen professionaliteit (A)
- Ethische vraagstukken en handelingsopties daarbij (A)
- Herkennen van risicodragende situaties (C)
- Medische en psychosociale signalen opmerken (C)
- Rode en gele vlaggen

Tasso Instituut biedt al jarenlang opleidingen en nascholingen aan in Transpersoonlijke Regressietherapie en - coaching. Die transpersoonlijke zienswijze zal uiteraard aan bod komen in de PSBK leerstof zodat de aangeboden lesstof makkelijk geïntegreerd wordt in de bestaande therapeutische kennis. De reguliere, maar ook de holistische en complementaire visies op ziektebeelden en behandelingen zullen aan de orde komen.