Aanmelden

De opleiding PSBK is een opleiding op HBO-niveau. Je dient dus in staat te zijn op HBO-niveau te denken en handelen.
Om toegelaten te worden dien je minimaal een diploma MBO, HAVO of VWO te hebben. Indien je niet beschikt over bovenstaande diploma’s, maar wel kunt aantonen over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken middels een EVC (Ervaringscertificaat), dan kun je dat eveneens overleggen. Voldoe je niet aan deze eisen, maar heb je wel een therapeutische opleiding op (aantoonbaar) HBO-niveau gevolgd, dan ben je eveneens toelaatbaar. Bij twijfel, op grond van de vooropleiding, over het met succes kunnen afronden van de opleiding PSBK, zal er eerst een gesprek met de cursusleiding plaatsvinden. Het daaropvolgende besluit van de cursusleiding m.b.t. jouw toelaatbaarheid is bindend.
Mocht je nog in opleiding zijn bij een therapeutische opleiding, of voornemens zijn die te gaan volgen, dan ben je eveneens toelaatbaar, mits je aan bovenstaande eisen voldoet.

Download hier de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de opleiding PSBK.
Download hier de PLATO-tabellen A. en C.

Voor aanmelding of meer informatie kun je terecht bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..