DOWNLOADS

De volgende algemene PDF-bestanden kunt u downloaden:

In het derde jaar schrijven studenten scripties over onderwerpen die met het vak samenhangen. De volgende scripties zijn beschikbaar:

Een aantal oudere scripties zijn opgenomen in Progressie in Regressie.
Hier lees je meer over de opleiding Regressietherapie in Sofia van oud-student Silvia Petkova.
Engelstalige artikelen van Hans ten Dam zijn te vinden op de Engelse pagina's.