WAT IS TRANSPERSOONLIJKE REGRESSIETHERAPIE?

Tasso Instituut verzorgt een twee- en driejarige opleiding in Transpersoonlijke Regressietherapie. Therapeuten opgeleid door Tasso Instituut werken met ervaringen in dit leven en in vorige levens,  maar ook met onbelichaamde ervaringen, ervaringen op zielsniveau en energiewerk.

Regressie

Regressie betekent teruggaan in de tijd. Bij regressietherapie gaan we op zoek naar de oorsprong van een klacht of probleem. Vaak weet je als cliënt zelf niet meer precies waar een probleem, een eigenaardigheid of een vaste overtuiging vandaan komt. Met bepaalde gesprekstechnieken helpt een regressietherapeut je terug te gaan naar de ervaring die ten grondslag ligt aan je huidige klacht.

Bevrijdende therapie

Regressietherapie gebruikt herbelevingen op een bevrijdende wijze om storende  vergeten en onverwerkte ervaringen te verwerken, zodat je van de nawerkende ladingen geen hinder meer  ondervindt. Ook storende trekjes zoals lichtgeraaktheid of negatieve overtuigingen als "het is mijn schuld dat alles fout gaat", hebben oorzaken in het verleden en kunnen met regressietherapie  opgelost worden. Met regressietherapie kun je ook vergeten positieve ervaringen en slapende vermogens opnieuw activeren.

Bij regressietherapie herbeleef je dus vroegere ervaringen, om je te bevrijden van de belemmerende emoties en gedachten die nú voor je problemen zorgen. Hierbij blijf je bij je volledige bewustzijn. Ondanks dat er vergeten ervaringen of emoties boven kunnen komen in een sessie, ben je je er op hetzelfde moment van bewust dat de ervaring inmiddels voorbij is. De therapeut begeleidt je om inzicht te krijgen in de gevolgen van de ervaring(en) en om die los te laten.

Ontwikkelingen in regressietherapie

Regressietherapie is een nog jonge therapievorm. Sinds de beginjaren 1970-1980 is er veel veranderd en nog steeds gaan de ontwikkelingen door, zowel in technieken als in toepassingsgebieden (bijvoorbeeld coaching en opstellingen). Inmiddels spreken we over ‘transpersoonlijke regressietherapie’ omdat regressietherapie in feite véél meer omvat dan alleen het herbeleven van oorzakelijke ervaringen. Het transpersoonlijke aspect in de therapie (transpersoonlijk betekent ‘het persoonlijk bewustzijn overstijgende’) is een wezenlijk bestanddeel van de regressietherapie geworden.

Transpersoonlijk: Voorbij de eigen persoonlijkheid

Transpersoonlijke Regressietherapie betekent dat we voorbij de grenzen van de persoonlijkheid gaan. Transpersoonlijke Regressietherapie maakt gebruik van beelden en belevingen die opkomen vanuit het onderbewuste. Dit kunnen ook beelden zijn die je niet herkent uit je huidige leven. Bij Tasso Instituut nemen we alle ervaringen die opkomen bij het zoeken naar de oorzaak van een probleem serieus. Er kunnen in een sessie beelden opkomen die een oorsprong in een vorig leven lijken te hebben. Cliënten ervaren die herbelevingen vaak als levensecht. Daarom worden  dergelijke herbelevingen niet als onzin afgedaan, maar therapeutisch gebruikt. Voor het succes van de therapie is geloven in vorige levens niet nodig. Dit onderdeel van de transpersoonlijke  regressietherapie wordt ook wel reïncarnatietherapie genoemd.

Bij Tasso Instituut gaan we uit van de ervaringen die we tegenkomen, niet van een levensovertuiging. We zoeken ook niet per definitie naar een oorzaak van problemen in vorige levens, maar werken wel met zulke beelden en ervaringen als de cliënt daar terechtkomt. Naast vorige levens gaan we ervan uit dat we ook andere dingen kunnen ervaren die niet uit onze eigen persoonlijkheid komen of die te boven gaan: geestelijke ervaringen, telepathische ervaringen, mystieke ervaringen. Regressietherapie impliceert een transpersoonlijk gezichtspunt omdat dergelijke ervaringen geaccepteerd en therapeutisch gebruikt worden.

Er kunnen ook herbelevingen plaatsvinden van onbelichaamde ervaringen, of ervaringen in de zielswereld ('het tussenbestaan'). We kunnen ook sessies doen voor een ander, bijvoorbeeld voor een klein kind, of iemand anders die niet in staat is zelf een sessie te ondergaan. Bovendien kunnen cliënten indrukken krijgen van energieën. We combineren onze sessies regressietherapie dan ook met energetisch werken. Je kunt energie bij je dragen die niet van jou is. Je hebt dan bijvoorbeeld een emotie, bepaald gedrag of een overtuiging overgenomen van een familielid. Dit kan leiden tot psychische, maar ook fysieke klachten. Met Transpersoonlijke Regressietherapie kun je dit losmaken. Je kunt ook zelf een deel van jouw energie verloren zijn. Ook dit kun je weer terughalen met deze therapie.

Werkzaam op meerdere niveaus

Met Transpersoonlijke Regressietherapie bereik je meerdere niveaus van het menselijke spectrum: lichamelijk, cognitief, emotioneel, energetisch en spiritueel. Het effect van de therapie is dan ook wezenlijk transformerend. We werken naar Catharsis (bevrijding), Integratie (heelwording) en Transformatie (wezenlijke verandering).

Transpersoonlijke Regressietherapie levert indrukwekkende resultaten op. Het komt regelmatig voor dat cliënten die niet geholpen konden worden met andere therapieën wél van hun klachten af komen door regressietherapie. Er kan bijvoorbeeld een ervaring met verdrinking uit een vorig leven ten grondslag liggen aan angst voor water in dit leven. Daar kom je niet bij uit als je je jeugd analyseert. En hoewel je baat kunt hebben bij gedragstherapie, zal dit je niet de opluchting geven die je krijgt als je deze ervaring doorleeft, beseft dat die voorbij is en die voor eens en altijd loslaat. Dit gebeurt wel bij regressietherapie.

De internationale beroepsvereniging EARTh heeft twee films geproduceerd over regressietherapie waaraan ook Tasso-docenten hebben meegewerkt. De films zijn in het Engels, maar hebben ondertitels in vele talen: Why Regression Therapy: the view of the experienced en Discovering Regression Therapy: a Love Story.